Nâng cao chỉ số PCI, PAPI: Đồng bộ, quyết liệt giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích


Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích”, tỉnh Quảng Ninh đang nỗ lực chỉ đạo các cấp, các ngành vào cuộc triển khai một cách tích cực, bước đầu đạt được những kết quả đáng khích lệ.

 

 

Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra quá trình giải quyết TTHC tại TP Uông Bí.

 

Ngay sau khi nhận được Quỵết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 7192/UBND-TH4 chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai việc công khai, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị, địa phương theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg. Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các sở, ban, ngành, địa phương.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg đến cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân và tổ chức được biết và thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Thực hiện rà soát, lập danh mục TTHC không thực hiện và có thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định. Niêm yết và công khai danh mục TTHC không thực hiện, có thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, của cơ quan, đơn vị và tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC. Công khai địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị để tổ chức, cá nhân có thể liên lạc trước, trong khi và sau khi gửi, nhận hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Để đảm bảo thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh, ngày 24-7, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định số 285428552856285728582859/QĐ-UBND về việc công bố: Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; của UBND cấp huyện; của UBND cấp xã không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích; danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; của UBND cấp huyện; của UBND cấp xã có thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích. Theo đó, cấp tỉnh có 958 TTHC, cấp huyện cỏ 193 TTHC, cấp xã có 40 TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Cấp tỉnh có 285 TTHC, cấp huyện có 87 TTHC, cấp xã có 49 TTHC không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Văn phòng UBND tỉnh đã thực hiện công khai danh mục TTHC không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích và danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích ở cả 3 cấp (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện cũng đã thực hiện việc công khai Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết có thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích và danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên Cổng Thông tin điện tử thành phần của các đơn vị và niêm yết tại nơi tiếp nhận và giải quyết TTHC.

Nhằm đảm bảo thực hiện thông suốt, UBND tỉnh đã đề nghị Bưu điện tỉnh, đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (theo Khoản 2, Điều 32, Luật Bưu chính là doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích được Thủ tướng Chính phủ chỉ định tại Quyết định số 41/2011/QĐ-TTg ngày 03/8/2011 về việc chỉ định doanh nghiệp thực hiện duy trì, quản lý mạng bưu chính công cộng, cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ bưu chính quốc tế) căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg để phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Hiện nay, Bưu điện tỉnh Quảng Ninh là đơn vị duy nhất được thiết lập mạng lưới bưu chính công cộng rộng khắp địa bàn tỉnh để cung ứng các dịch vụ bưu chính công ích; tổ chức quản lý và cung cấp dịch vụ tại tất cả các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh. Đến thời điểm hiện tại, Bưu điện tỉnh Quảng Ninh có 14 đơn vị trực thuộc, gồm 14 bưu điện huyện, thị xã, thành phố; mỗi xã, phường, thị trấn gần như đều có ít nhất 01 điểm giao dịch (bưu cục hoặc bưu điện văn hóa xã).

Tất cả các điểm giao dịch của bưu điện đều đặt tại nơi trung tâm thành phố, huyện, thị; được xây dựng kiên cố, mặt bằng rộng nên thuận tiện về giao thông, được trang trí khang trang, sạch sẽ và có đầy đủ các phương tiện để đón tiếp khách hàng đến giao dịch.

Từ những kết quả bước đầu đạt được đã để lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp trong việc giải quyết các TTHC, điều này đóng góp đáng kể cho tỉnh Quảng Ninh trong việc nâng cao chất lượng các chỉ số PCI, PAPI trong năm 2017 và những năm tiếp theo./.

http://congchuc.quangninh.gov.vn/Default.aspx?tabid=1839&loaiid=30064&id=431645

 
 
Thăm dò ý kiến

Mức độ hài lòng đối với quá trình giải quyết hồ sơ của bạn:

Theo bạn

Xem kết quả
Thống kê truy cập
Đang online 4 Tổng lượt truy cập 77883