Tổ chức bộ máy


DANH SÁCH CÁN BỘ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG

 

Đồng chí: Dương Thu Hà

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0203.3668188

Email: 

Đồng chí: Hoàng Thị Thanh Hiền

Chức vụ: Phó giám đốc

Điện thoại: 0203.3567207 -122

Email: 

 

Đồng chí: Võ Thị Chung Tình

Chức vụ: Phó giám đốc

Điện thoại: 0203.3567207 -122

Email: 

Đồng chí: Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Nhân viên Kế toán

Điện thoại: 0203.3567207 -123

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Hồng

Nhân viên Thủ quỹ - Trả kết quả tập trung

Điện thoại: 0203.3567207 - 108

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Nga

Nhân viên Hướng dẫn lĩnh vực công an

Điện thoại: 0203.3668088

 

Đồng chí: Bùi Thị Bích Thảo

Nhân viên Thu nghĩa vụ tài chính thuế, xây dựng

Điện thoại: 0203.3567207 – 109

Email: buithao.hcc@gmail.com

 

Đồng chí: Trần Thị Hằng

Nhân viên tổng hợp

Điện thoại: 0203.3567207 - 121

 

Đồng chí: Ngô Thị Hương

Nhân viên hướng dẫn

Điện thoại: 0203.3567207 - 0

Đồng chí: Nguyễn Thị Hằng

Viên chức Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Lĩnh vực tiếp nhận: Giao dịch đảm bảo – Đất đai

Điện thoại: 0203.3567207 – 101

Đồng chí: Nguyễn Thị Thủy

Viên chức Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Điện thoại: 0203.3567207 – 102

Lĩnh vực tiếp nhận: Đất đai

 

Đồng chí: Lê Thanh Hải

Viên chức Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Lĩnh vực tiếp nhận: Đất đai

Đồng chí: Vũ Hồng Minh

Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Lĩnh vực tiếp nhận: Đất đai

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Hạnh

Chức vụ: Phó trưởng phòng Tư pháp

Điện thoại: 0203.3567207 - 107

Lĩnh vực tiếp nhận: Chứng thực - hộ tịch

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Như Duyên

Công chức phòng Y tế

Điện thoại: 0203.3567207 - 119

Lĩnh vực tiếp nhận: Y tế

Đồng chí: Nguyễn Tuyết Nhung

Viên chức ngành Bảo hiểm xã hội

Điện thoại: 0203.3567207 - 111

Lĩnh vực tiếp nhận: Bảo hiểm xã hội

Đồng chí: Lê Hoàng Hậu

Viên chức ngành Bảo hiểm xã hội

Điện thoại: 0203.3567207 - 112

Lĩnh vực tiếp nhận: Bảo hiểm xã hội

 

Đồng chí: Phạm Thị Ánh Nguyệt

Viên chức Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Điện thoại: 0203.3567207-102

Lĩnh vực tiếp nhận: Đất đai

 

Đồng chí: Trần Thị Lâm

Công chức Chi cục Thuế thành phố

Điện thoại: 0203.3567207 – 110

Lĩnh vực tiếp nhận: Thuế

 

Đồng chí: Đỗ Thiên Trang

Chuyên viên phòng Quản lý đô thị.

Điện thoại: 0203.3567207 – 115

Lĩnh vực tiếp nhận: Cấp phép xây dựng – giao thông vận tải

 

Đồng chí: Dương Thùy Ngân

Viên chức phòng Tài chính kế hoạch

Điện thoại: 0203.3567207 – 119

Lĩnh vực tiếp nhận: Đăng ký kinh doanh

 

Đồng chí: Dương Xuân Thưởng 

Chuyên viên phòng Lao động, thương binh và xã hội

Điện thoại: 0203.3567207 – 124

Lĩnh vực tiếp nhận: Lao động, thương binh và xã hội

 

Đồng chí: Nguyễn Thu Hằng
Thanh tra viên – Thanh tra Thành phố

Bộ phận tiếp nhận và giải quyết khiếu nại

Điện thoại: 0203.3567207 – 122

 

Đồng chí: Phạm Thị Tân

Viên chức Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Lĩnh vực tiếp nhận: Đăng ký đo vẽ trích lục

 

Đồng chí: Ngô Lê Phương

Ngành: Công an

 

Đồng chí: Vũ Thị Thanh Hồng

Ngành: Công an

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Phương Anh

Ngành: Công an

 

Đồng chí: Trần Tuấn Anh

Ngành: Công an

 

Đồng chí: Đặng Tùng Lâm

Ngành: Công an

 

Đồng chí: Bùi Như Ngọc

Đơn vị: Trung tâm tư vấn thiết kế thành phố

Lĩnh vực tiếp nhận: Tư vấn hợp đồng thiết kế các công trình xây dựng và đo vẽ trích lục thửa đất

Đồng chí: Đinh Thị Duyên

Chuyên viên phòng Tư pháp thành phố

Lĩnh vực tiếp nhận: Tư pháp

 

Đồng chí: PhanTiến Dũng 

Công ty điện lực Uông Bí

Lĩnh vực cấp điện

 

Đồng chí: Trương Thị Hòa

Xí nghiệp nước Uông Bí

Lĩnh vực cấp nước

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Lân

Nhân viên Bảo vệ

 

Đồng chí: Nguyễn Hồng

Nhân viên Bảo vệ

 

Thăm dò ý kiến

Mức độ hài lòng đối với quá trình giải quyết hồ sơ của bạn:

Theo bạn

Xem kết quả
Thống kê truy cập
Đang online 1 Tổng lượt truy cập 140259