Tổ chức bộ máy


DANH SÁCH CÁN BỘ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG

 

Đồng chí: Dương Thu Hà

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0203.3668188

Email: 

Đồng chí: Nguyễn Văn Tuấn  

Chức vụ: Phó giám đốc

Điện thoại: 0203.3567207 -122

Email: nguyenvantuan.ub@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Nhân viên Kế toán

Điện thoại: 0203.3567207 -123

Email: tuyetnhungtthcc.ub@gmail.com

Đồng chí: Nguyễn Thị Hồng

Nhân viên Thủ quỹ

Điện thoại: 0203.3567207 - 108

Email: nguyenhonghcc.74@gmail.com

Đồng chí: Nguyễn Thị Nga

Nhân viên Quản trị hành chính

Điện thoại: 0203.3567207 -109

Email: nguyenthinga.hcc@gmail.com

Đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà

Nhân viên quản trị mạng

Điện thoại: 0203.3567207 -114

Email: nguyenthithuha.ub@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Bùi Thị Bích Thảo

Nhân viên Hướng dẫn

Điện thoại: 0203.3567207 – 100

Email: buithao.hcc@gmail.com

 

Đồng chí: Trần Thị Hằng

Nhân viên tổng hợp

Điện thoại: 0203.3567207 - 121

 

Đồng chí:
Thanh tra viên – Thanh tra Thành phố

Bộ phận tiếp nhận và giải quyết khiếu nại

Điện thoại: 0203.3567207 – 122

Đồng chí: Nguyễn Thị Hằng

Viên chức Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Lĩnh vực tiếp nhận: Giao dịch đảm bảo – Đất đai

Điện thoại: 0203.3567207 – 101

Đồng chí: Nguyễn Thị Thủy

Viên chức Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Điện thoại: 0203.3567207 – 102

Lĩnh vực tiếp nhận: Đất đai

 

Đồng chí: Ngô Quốc Hưng

Viên chức Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Lĩnh vực tiếp nhận: Đất đai

Đồng chí: Vũ Hồng Minh

Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Lĩnh vực tiếp nhận: Đất đai

Đồng chí: Lê Tuấn Vinh

Chức vụ: Phó trưởng phòng Tư pháp

Điện thoại: 0203.3567207 - 107

Lĩnh vực tiếp nhận: Chứng thực - hộ tịch

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Như Duyên

Công chức phòng Y tế

Điện thoại: 0203.3567207 - 119

Lĩnh vực tiếp nhận: Y tế

Đồng chí: Nguyễn Tuyết Nhung

Viên chức ngành Bảo hiểm xã hội

Điện thoại: 0203.3567207 - 111

Lĩnh vực tiếp nhận: Bảo hiểm xã hội

Đồng chí: Lê Hoàng Hậu

Viên chức ngành Bảo hiểm xã hội

Điện thoại: 0203.3567207 - 112

Lĩnh vực tiếp nhận: Bảo hiểm xã hội

 

 

Đồng chí: Lại Văn Bính

Công chức Chi cục Thuế thành phố

Điện thoại: 0203.3567207 – 110

Lĩnh vực tiếp nhận: Thuế

Đồng chí: Nguyễn Đình Hiếu

Viên chức phòng Quản lý đô thị.

Điện thoại: 0203.3567207 – 115

Lĩnh vực tiếp nhận: Cấp phép xây dựng – giao thông vận tải

 

Đồng chí: Dương Thùy Ngân

Viên chức phòng Tài chính kế hoạch

Điện thoại: 0203.3567207 – 119

Lĩnh vực tiếp nhận: Đăng ký kinh doanh

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Hạnh 

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Lao động, thương binh và xã hội

Điện thoại: 0203.3567207 – 124

Lĩnh vực tiếp nhận: Lao động, thương binh và xã hội

Đồng chí: Nguyễn Văn Cường

Chức vụ: Phó trưởng phòng Tài chính kế hoạch

Lĩnh vực tiếp nhận: Tài chính kế hoạch

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Thọ

Chức vụ: Phó trưởng phòng Quản lý đô thị

Lĩnh vực tiếp nhận: Quản lý đô thị

 

Đồng chí: Trương Quốc Huy

Chức vụ: Phó trưởng phòng Quản lý đô thị

Lĩnh vực tiếp nhận: Quản lý đô thị

Đồng chí: Hoàng Thị Thanh Hiền

Chức vụ: Phó trưởng phòng Kinh tế

Điện thoại: 0203.3567207 - 118

Lĩnh vực tiếp nhận: Nông nghiệp và phát triển nông thôn

 

Đồng chí: Đặng Nhật Hải

Chức vụ: Phó trưởng phòng Nội vụ

Điện thoại: 0203033.3567207 – 118

Lĩnh vực tiếp nhận: Nội vụ

Đồng chí: Trần Nam Hải

Chức vụ: Phó trưởng phòng Giáo dục đào tạo

Điện thoại: 0203.3567207 - 121

Lĩnh vực tiếp nhận: Giáo dục đào tạo

 

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh

Ngành: Công an

Chức vụ: 

Điện thoại: 0203.3567207 -113

Lĩnh vực tiếp nhận: Hộ khẩu

Đồng chí: Vũ Thị Thanh Hồng

Ngành: Công an

Chức vụ: Thượng úy

Điện thoại: 0203.3567207 -113

Lĩnh vực tiếp nhận: Hộ khẩu

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Phương Anh

Ngành: Công an

Điện thoại: 0203.3567207 -113

Lĩnh vực tiếp nhận: Hộ khẩu

Đồng chí: Hoàng Thị Hải Yến

Nhân viên Công ty cổ phần đo đạc bản đồ và kiến trúc quy hoạch Việt Nam

Lĩnh vực tiếp nhận: Đo vẽ trích lục đất

 

Đồng Chí:

Đơn vị: Trung tâm tư vấn thiết kế thành phố

Chức vụ: Viên chức

Lĩnh vực tiếp nhận: Tư vấn hợp đồng thiết kế các công trình xây dựng và đo vẽ trích lục thửa đất

Đồng chí: Đinh Thị Duyên

Chuyên viên phòng Tư pháp thành phố

Lĩnh vực tiếp nhận: Tư pháp

Đồng chí: Bùi Tiến Dũng 

Công ty điện lực Uông Bí

Lĩnh vực cấp điện

 

Đồng chí: Trương Thị Hòa

Chi nhánh nước Uông Bí

Lĩnh vực cấp nước

Đồng chí: Nguyễn Văn Lân

Nhân viên Bảo vệ

 

Đồng chí: Nguyễn Hồng

Nhân viên Bảo vệ

 

Thăm dò ý kiến

Mức độ hài lòng đối với quá trình giải quyết hồ sơ của bạn:

Theo bạn

Xem kết quả
Thống kê truy cập
Đang online 1 Tổng lượt truy cập 85982